Videos


"Игре Брусника" - кореограф Петар Поповић


"АНИП Бранко Радичевић" - колаж наступа


"Игре из Јасенице" - кореограф Славица Михаиловић


"Игре из Левча" - кореограф Славица Михаиловић


"Народно оро" - шеф оркестра Зоран Богдановић


"Подигни си" - песма из Македоније, мешовита певачка група


"Погледај де мој јаране" - песма са Рудника


"Село мало" - песма из Далмације, женска певачка група


"Бугарске шопске игре" - кореограф Петко Јосков


"Шта се сјаји у Јовином двору" - свадбени обичаји из Срема


"Свекрви сам намјестила кревет" - песма из околине Шипова, женска певачка група


"Сврљишка зумба" - кореограф Славица Миаиловић


"Игре Топлице" - кореограф Славица Миаиловић


Анип - презентација


"Заспо Јанко под јабланом" - женска певачка група


"Игре Врањског поља" - кореограф Петар Поповић


"На крај на крај моја силна мобо" - жетелачки обичаји и игре из Срема - кореограф Милорад Лонић


Златни опанак, Ваљево 2007

Video menu