Циљеви и ѕадаци

ЗНАЧАЈ И МЕСТО НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА

Народне игре су један од облика богатог народног стваралаштва које су тесно везане за живот народа, те стога одржавају његов дух, схватања и стремљења.


Игре из Славоније, ФМДВ 2002.година, бронзана плакетa, кореограф Милорад Ћорковић

Богатство српских народних игара извире из дубоког смисла нашег народа да свој живот, тежње и осећања изрази игром и песмом. Јављају се најразноврсније комбинације покрета, гласова и извођења, што обезбеђује безброј облика игре. Велика разноврсност основних елемената, формација и стилова сведочи о неисцрпној и бујној машти која је у овој области српског народног стваралаштва исказала свој снажан израз. Пратња игара песмом или музичким инструментима, уз велики број ритмова и мелодија, од најједноставнијих до најсложенијих представља непроцењиво благо српског народа и од огромне је вредности са гледишта музичког фолклора.

Упознавањем младих са богатим културним наслеђем свог народа, одабиром најлепших примера народних игара и песама и њиховим извођењем, ствара се правилан однос према тим вредностима. Заволевши стваралаштво свог народа млади развијају љубав према свом народу, а упознавши вредне примере народних игара и песама других народа млади успостављају и негују поштовање према другим народима.


Завршна слика са Концерта 2005.

Свестранијом и што широм применом народних игара и песама долази до развијања свих димензија личности. Код деце и омладине се успоставља смисао изражавања за лепо кроз покрет и глас, смисао за културно опхођење међу људима, посебно према супротном полу, као и смисао за колективни рад. Кроз организоване пробе и наступе народна игра и песма представља и организовану културну разоноду деце и омладине.


Генерална проба, излазак

НАШИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

АНИП је основан у циљу обезбеђивања услова за аматерски културно-уметнички рад добровољно удружених ученика, студената и одраслих који се у АНИП-у васпитавају у духу хуманих односа и љубави међу људима, равноправности и заједништву међу народима и упознавању и међусобном прожимању њихових култура.


Припреме за зонску смотру у Врњачкој бањи, Извођачки ансамбл

Основни задаци АНИП-а су:

  • да у својим редовима окупља децу, омладину, студенте и одрасле који имају интерес за аматерски
  • уметнички рад,
  • да својим члановима обезбеди услове за стваралачки аматерски уметнички рад,
  • да код својих чланова развија радне навике, смисао за колективну делатност и културно опхођење,
  • да ради на уздизању личне културе сваког члана,
  • да ради на упознавању чланова са културним вредностима наших и других народа и
  • да својим резултатима у раду обогати стваралаштво младих на пољу културе и уметничких делатности.


Генерална проба старијег дечијег извођачког састава

Video menu