ANIP na Gibanicijadi

U nedelju 19. juna održana je 12. Gibanicijada u Ašanji. U delu kulturno umetničkog programa nastupile su i naše dve grupe.