Srebrna plaketa za izvođački sastav na 55 FMDV

55. Festival muzičkih društava Vojvodine održan je 13 i 14 oktobra u našem gradu. U Velikoj dvorani Kulturnog centra „Brana Crnčević“ tokom dve takmičarske večeri nastupili su najbolji folklorni ansambli i orkestri Vojvodine, a rumskoj publici su prezentovana najnovija koreografska dostignuća i bogato kulturno nasleđe našegnaroda.
Na festivalu je nastupilo 14 ansambala sa preko 800 učesnika, a izvedbe je pratio i ocenio stručni žiri u sastavu: mr Dragica Panić, etnomuzikolog; Dajana Kostić, koreograf; Radojica Kuzmanović, koreograf; mr Mirjana Drobac, etnomuzikolog i Ivan Terzić, etnolog.
Izvođači sastav ANIP-a se predstavio sledećim takmičarskim blokom:
Igre Niša
Popis igara: Ide deda niz dolinu, Osamputka, Pešačka, Luda četvorka, pesma „ Sadi baba žute tikve“, Rumenka i Čačak
Matkanje
„Na kraj selo Damjan tanec vodi“ –pesma iz Krajišta – ženska pevačka grupa
Sirovari – prikaz običaja
Stručni konsultant za međutačku – MA GordanaRoganović, etnomuzikolog i etnokoreolog
Splet igara Bosilegrada
Popisigara: Po same, Rčenica, Cone mome cone, Selsko oro, Čačak i Selsko oro.
Izvođački sastav ANIP „Branko Radičević“ Ruma nagrađen je Srebrnom plaketom sa ukupnim zbirom bodova 83,50.
Festival su organizovali Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i Kulturni Centar „Brana Crnčević“. Pokrovitelji festivala su Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.