Istorijat

Ansambl je osnovan u februaru 1969. godine. Na početku rada sekcije tadašnjeg kulturno-umetničkog društva (KUD) brojale su preko stotinu mladih željnih igre, pesme i muzike. Svoj umetnički program Ansambl je oduvek temeljio na osnovnim načelima scenskog amaterizma, zasnovanim na igračko-pevačkom osposobljavanju, i na negovanju autentičnosti srpskog folklora.

Usled teških ratnih okolnosti, problemi sa kojima su se država i društvo susretali odrazili su se i na dalji rad Ansambla. Izlazak Tamburaškog orkestra iz Društva dodatno je tada otežao njegov rad. Teška vremena značila su i poteškoće za sam Ansambl, kada on i posustaje sa radom te se ne pojavljuje ni na Festivalu muzičkih društava Vojvodine (FMDV) koji se tradicionalno, iz godine u godinu održava u Rumi.

Na inicijativu jednog dela tadašnjeg upravnog odbora, u Rumi se 27. novembra 2004. godine održava vanredna Skupština KUD-a na kojoj je usvojen novi Statut, po kom zvanično ovo Društvo postaje Ansambl narodnih igara i pesama. Doneta je odluka o imenovanju novog sastava Upravnog odbora, formirale su se nove grupe škole folklora, doneo se plan o omasovljavanju članstva i upisivanju u Ansambl. Iako Izvođački sastav nije radio 6 meseci, doneta je i odluka o održavanju godišnjeg koncerta. Ovo je bila prekretnica u radu Ansambla, jer je zbog eventualnog neodržavanja koncerta postojala opasnost da ono prestane sa radom baš onda kada se navršavalo 35 godina njegovog postojanja. Godišnji koncert je pripremnjen za svega dve nedelje i održan u decembru 2004. godine.

Od tada, Ansambl uz podršku svih struktura svoga grada počinje sa ozbiljnim radom. U vreme održavanja koncerta 2004. Ansambl je imao 70 članova, dok je u periodu 2013-2018, u proseku, svake godine brojao preko 200 njih. Danas Ansambl ima 7 grupa škole folklora i Narodni orkestar. Ansambl je kao svoj osnovni zadatak definisao upoznavanje mladih sa bogatim kulturnim nasleđem i negovanje ljubavi prema tradiciji. Više puta nagrađivan je kako na stranim tako i domaćim festivalima. To potvrđuju plakete – Ansambl poseduje četiri zlatne, 17 srebrnih i četiri bronzane sa pokrajinskih festivala, zatim nagrade za najbolje pevanje u koreografiji, za najboljeg igračkog solistu, najautentičniji kostim, najbolji orkestar, nagrade publike itd. Ansambl je učestvovao na mnogim međunarodnim festivalima, gde je imao različite, a opet zapažene nastupe. U proteklih nekoliko godina naši igrači, pevači, muzičari predstavili su se publici u Poljskoj, na Kritu, Siciliji, u Rusiji, na Sardiniji, u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Makedoniji.

ISTORIJAT
ISTORIJAT
ISTORIJAT
ISTORIJAT