Narodni orkestar

Umetnički rukovodilac: Darko Božin

Termin probe:

utorak 19 – 22h

Narodni orkestar

Umetnički rukovodilac

Darko Božin, harmonika

Stručni saradnik za muziku

Master izvođačke umetnosti, doktorant na katedri za etnomuzikologiju FMU Beograd, Zoran Bogdanović

Stručni saradnik za tradicionalne instrumente

Borislav Birač

Članovi orkestra

Veljko Ljuština – harmonika, gajde, kaval

Siniša Šovljanski – harmonika

Žika Panić – harmonika

Stefan Škaro – harmonika

Filip Jović Vujakovič – solista na aerofonim muzičkim instrumentima ili duvačkim muzičkim instrumentima

Rada Đurđević – klarinet, frula

Nikolina Bjelaković – violina

Kristina Tot – violina

Minja Tomašević – flauta

Nikola Birač – solista na žičanim ili kordofonim instrumentima

Srđan Đurđevački – kontra

Mihajlo Strajin – kontra

Miloš Andrić – bas