Pripremni sastav

https://brankoradicevic.org.rs/wp-content/uploads/2019/03/Pripremni-sastav.jpg

Umetnički rukovodilac i šef ansambla: Petar Popović

Pripremni sastav čine deca viših razreda osnovne škole, uzrasta od 11 do 15 godina.

Termini proba:

ponedeljak 19.30 – 21h

sreda 19.30 – 21h

četvrtak 20.30 – 22h

Korepetitor: Željko Filipović