Peta grupa škole folklora

https://brankoradicevic.org.rs/wp-content/uploads/2019/03/Peta-grupa.jpg

Umetnički rukovodilac: Verica Jerković

Telefon: +381 64 3694228

Peta grupa škole folklora pohađaju deca nižih razreda osnovne škole, uzrasta od 8 do 11 godina.

Na početku svake godine deca se prebacuju u odgovarajuće grupe, što zbog uzrasta, što zbog brojnosti, da bi se na taj način olakšao rad i poboljšao kvalitet grupe.

Termini proba:

četvrtak  19.30 – 20.30h

subota 10.30 – 11.30h

Korepetitori: Željko Filipovic i Miloš Lazarević