Umetnički kolegijum

https://brankoradicevic.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/Petar-Popovic-2.jpg

Šef ansambla i umetnički rukovodilac Pripremnog i Izvođačkog sastava
Petar Popović

https://brankoradicevic.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/Ljiljana-Gagic-23.jpg

Umetnički rukovodilac Druge grupe škole folklora
Ljiljana Gagić

https://brankoradicevic.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/Verica-Jerkovic-2.jpg

Umetnički rukovodilac Treće i Pete grupe škole folklora
Verica Jerković

https://brankoradicevic.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/Nikolina-Plavsic-2.jpg

Umetnički rukovodilac Prve i Četvrte grupe škole folklora
Nikolina Plavšić

Šef Narodnog orkestra
Darko Božin

KOREPETITORI:

1. Željko Filipović
2. Veljko Ljuština
3. Miloš Lazarević
4. Žika Panić
5. Siniša Šovljanski
6. Miloš Strahinić