Ciljevi i zadaci

Narodne igre su oblik narodnog stvaralaštva. stoga tesno vezane za život naroda, te odražavaju njegov duh, shvatanja i stremljenja.

Bogatstvo narodne umetnosti izvire iz potrebe da se život, težnje i osećanja izraze igrom i pesmom. U srpskoj istoriji javlja se veliki broj različitih kombinacija pokreta, glasova i izvođenja, što je prethodilo folkloru kao scenskoj umetnosti kakvu danas poznajemo. Raznovrsnost osnovnih elemenata, što igračkih što pevačkih, zatim i stilova i stvaranja svedoči o neiscrpnoj mašti predaka, koja je u ovoj grani umetnosti kasnije iskazala svoj snažan izraz. Pratnja igara pesmom i/ili muzičkim instrumentima, uz drugačije ritmove i melodije, od najjednostavnijih do najsloženijih, predstavlja blago nematerijalnog kulturnog nasleđa srpskog naroda.

Upoznavanjem mladih sa bogatim kulturnim nasleđem, odabirom najlepših primera narodnih igara i pesama i njihovim izvođenjem, budi u njima pravi odnos prema takvim vrednostima. Ljubavlju prema narodnoj igri, pesmi i muzici mladi neguju i ljubav prema svojoj državi, domovini, poreklu i poštovanje drugih i drugačijih.

Svestranom primenom narodnih igara i pesama dolazi do razvijanja svih crta ličnosti. Kod dece i omladine se uspostavlja smisao izražavanja za lepo kroz pokret i glas, smisao za kulturno ophođenje među ljudima, posebno prema suprotnom polu, kao i smisao za kolektivni rad. Kroz organizovane probe i nastupe, narodna igra i pesma predstavljaju i vid organizovane kulturno-umetničke razonode kako za decu tako i starije.

Ansambl je osnovan u cilju obezbeđivanja uslova za amaterski kulturno-umetnički rad dobrovoljno udruženih učenika, studenata i odraslih koji se ovde vaspitavaju u duhu humanih odnosa i ljubavi među ljudima, ravnopravnosti i zajedništva među narodima te upoznavanju i međusobnom prožimanju njihovih kultura.

Osnovni zadaci Ansambla su:
• da u svojim redovima okuplja decu, omladinu, studente i odrasle koji imaju interes za amaterski umetnički rad,
• da svojim članovima obezbedi uslove za stvaralački amaterski umetnički rad,
• da kod svojih članova razvija radne navike, smisao za kolektivnu delatnost i kulturno ophođenje,
• da radi na uzdizanju lične kulture svakog člana,
• da radi na upoznavanju članova sa kulturnim vrednostima naših i drugih naroda
• da svojim rezultatima u radu obogati stvaralaštvo mladih na polju kulture i umetničkih delatnosti.

https://brankoradicevic.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/ciljevi-i-zadaci-720x480.jpg